Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj intenzivno realizira radove na čišćenju gradskih saobraćajnica. “Vodokom” će i narednih dana intenzivnim tempom obavljati poslove iz svoje nadležnosti, a posebnu ulogu će imati i u najavljenoj velikoj ekološkoj akciji “Grablje, vreće i rukavice i svi u radne akcije” koja je inicirana od strane načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića.

Akcija će se realizirati od 4. do 10. maja uz strogu primjenu propisanih mjera zaštite od širenja koronavirusa.

Učesnici sami biraju lokaciju izvođenja radne akcije.

Pozivamo sve one koji vole svoj zavičaj i svoju domovinu da se organiziraju i prijave učešće u akciji. Poziv se odnosi na grupe građana, mjesne zajednice, škole, javne ustanove, javna i privatna preduzeća, organizacije civilnog društva, sportske klubove…

Općina Kakanj će za sve prijavljene obezbjediti rukavice, kese i osvježenje. Odvoz prikupljenog otpada vršit će JP “Vodokom” Kakanj.

Prijaviti se možete do 1. maja 2021. godine na e-mail adresu opcinaka@bih.net.ba, ili putem faksa 032/ 771 809, ili putem telefona 032/ 771 882, ili putem Facebook stranice Općine Kakanj.

Prijava treba da sadrži sljedeće: očekivani broj volontera, datum čišćenja, lokaciju koja će se čistiti i kontakte predstavnika prijavljene grupe volontera.