Nove mašine za rudnike ¨Kakanj¨ i ¨Breza¨

Elektroprivreda-BiH-i-rudniAvaz

Ugovore su potpisali Mirsad Jašarspahić, v.d. direktor RMU ¨Kakanj¨, Suad Ćosić, direktor RMU ¨Breza¨  i u ime kompanije REMAG S.A. Katowice, Poljska,  Tadeusz Kopiec, prokurent i komercijalni direktor. Potpisivanju ugovora su prisustvovali dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Senad Sarajlić, izvršni direktor za proizvodnju.

Uz mašine za izradu jamskih prostorija biće nabavljeni i transporter za pretovar, prateći kompaktni niskonaponski razvod sa napojnim kablom, rezervni dijelovi i alat potreban za montažu i održavanje mašine.

Očekivani efekti ulaganja u nabavku mašina za izradu jamskih prostorija su povećanje produktivnosti,  kontinuitet izrade jamskih prostorija, te značajno unapređenje humanizacije rada u rudnicima  ¨Kakanj¨ i ¨Breza¨.

Nakon potpisivanja, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH  je rekao :  ¨Uz 115 miliona KM do sada realizovanih ulaganja u rudnike, u procesu nabavke je još 70 miliona KM i vjerujem da će do kraja  2014. godine biti uloženo svih planiranih 204 miliona KM. Naredna, 2014., će biti u znaku početka  izgradnje elektroenergetskih objekata, prije svega Bloka 7 u TE ¨Tuzla¨, HE  ¨Vranduk¨ i VE Podveležje. Sljedeća godina će biti investiciona za cijeli Koncern EPBiH”,  istakao je generalni direktor JP Elektroprivreda BiH.

Suad Ćosić, direktor RMU ¨Breza¨ i Mirsad Jašarspahić, v.d. direktor RMU ¨Kakanj¨ kazali su da će mašine za izradu jamskih prostorija omogućiti efikasnu izradu jamskih prostorija uz povećanje produktivnosti rada i povećanje sigurnosti na radu,  što će  rezultirati ostvarivanjem planskih zadataka u proizvodnji uglja. Čelni ljudi dva rudnika su istakli važnost investiranja JP Elektroprivreda BiH u rudnike i naglasili da zahvaljujući Koncernu EPBiH, rudnici imaju perspektivu za razvoj i povećanje proizvodnje.

Tadeusz Kopiec, prokurent i komercijalni direktor kompanije REMAG prisutne je upoznao sa prednostima  mašine AM-50z-w za rudnike čiji rad će nabavkom ove opreme biti sigurniji i efikasniji, te istakao nastojanje JP Elektroprivreda BiH da rudnici posluju sa što  kvalitetnijom opremom. Također, predstavnik kompanije REMAG  se zahvalio JP Elektroprivreda BiH na kvalitetnoj saradnji.

Od planiranih 66,9 miliona KM u RMU ¨Kakanj¨ je do sada  investirano oko 33 miliona KM,  dok je od planiranih  32, 5 miliona KM u RMU „Breza“ uloženo oko 24 miliona KM, saopšteno je iz Elektroprivrede.