Najava: Besplatan prevoz do Ponijera i nazad

Uvažavajući potrebu da se građanima Kaknja omogući boravak na Ponijerima tokom zimskog perioda karakterističnog po povećanim vrijednostima zagađujućih materija u zraku, Općina Kakanj svake godine obezbjeđuje besplatan prijevoz do poznate kakanjske vazdušne banje.

Besplatan prijevoz autobusima će se vršiti u dane vikenda, 7. i 8. decembra 2019. godine.

Polazak je u 9:00 ispred sahat-kule, a povratak je u 16:00 sati.

Prijevoz je besplatan, a potrebno je izvršiti prijavu odlaska na Ponijere putem telefona sa brojem 032/771-800 – lokal 882 (prijave se primaju radnim danom od 7:00 do 14:30 h).

Prijevoz će se vršiti ukoliko broj prijavljenih građana po jednom danu bude minimalno 20.

Troškove prijevoza plaća Općina Kakanj.