Općinsko vijeće će 16.10.2020.godine (petak) sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC održati 44. redovnu sjednicu  na kojoj će razmatrati:

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu
  2.Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri, općina Kakanj JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj
  3.    Prijedlog odluke o izmjeni Kriterija raspodjele sredstava  za sport iz Budžeta Općine Kakanj
  4.    Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstva za sport  za 2020.godinu
  5.    Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/2020
  6.    Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020/2021
  7.    Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

Izvještaj sa 45. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je održao 45. sjednicu 8.10.2020.godine i, osim što je utvrdio gore navedeni prijedlog dnevnog reda i datum održavanja sjednice Općinskog vijeća, razmatrao je i slijedeće predstavke upućene Vijeću:

a)Prijedlog Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline mjera i subvencija na ublažavanju aerozagađenja po zaključku Općinskog vijeća broj: 01/1-43-235/20 od 16.09.2020.godine

 1. b) Zahtjev „Trgošped“ d.o.o Kakanj za izdavanje saglasnosti za izmještanje puta
 2. c) Molba JU KSC Kakanj za iznalaženje rješenja za salu na krovnoj etaži Re-Al Company objekta
 3. d) Inicijativa JU KSC Kakanj za dodjelu imena novoizgrađenoj sali B
 4. e) Molba Nermina Kulovića
 5. f) Inicijativa Naše strnake za uspostavu mreže monitoringa zraka nabavkm novih mjernih stanica

Predstavke  b-f su proslijeđene nadležnim službama (b) i f) – Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline; d) Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike) a c) i e) općinskom načelniku. Predstavka pod a) je primljena k znanju.