Načelnik Mirnes Bajtarević je pozvao građane Kaknja da zovu, traže, zahtijevaju, insistiraju na kvalitetnoj usluzi koju plaćaju, ukoliko i nakon insistiranja ne budete zadovoljni kvalitetom usluge pišite na općinske kontakte (FB, Instagram, opcinaka@bih.net.ba).

Objavljujemo kontakte javnih preduzeća, javnih ustanova i svih službi koje imaju zadatak da služe građanima:

Problemi s javnom rasvjetom, psima lutalicama, ljetno i zimsko održavanje puteva, stanje saobraćajnica, parking prostori… – 032/552 012.
Odvoz smeća, odgovorno lice u JP “Vodokom” Samir Karić – 061/045 255;
Vodovod i kanalizaciona mreža, dežurni broj 060/32 97 744;
Sve ostale informacije u JP “Vodokom”: 032/557 950.
JP “Grijanje”, žalbe, prijave kvarova i slično, dispečer 032/554 485;
Sve ostale informacije u JP “Grijanje” 032/554 937.
Zimsko održavanje puteva, naručilac radova Zavod za planiranje i izgradnju (Općina Kakanj), koordinator Muris Neimarlija (061 326 888);
Dežurni telefon „Trgošpeda“ za zimsko održavanje 032/555-357.
Dežurni telefon preduzeća „Mega Travel“ za zimsko održavanje je 032/552-000.
Dežurni telefon preduzeća „Vodokom“ za zimsko održavanje je 062/906-794.
Centar za socijalni rad, 032/553 076.
Općina Kakanj, općinske službe, 032/771 800 i 0 800 2 06 06 (besplatni pozivi).
Općinska inspekcija: 032/771 819.
JU “Dom zdravlja” Kakanj 032/460-950.
JU Kulturno-sportski centar Kakanj 032/771 920.
JU za predškolski odgoj i obrazovanje Kakanj “Mladost” Kakanj 032/552 120.
Policija 122.
Vatrogasci 123.
Hitna pomoć 124.