Na današnji dan 1992. godine poginuo je heroj Tufo Buza

Na današnji dan 1992. godine poginuo je heroj Tufo Buza organizator otpora nadolazećoj agresiji. Tufo Buza je predvodio snage sa područja općine Visoko koje su, zajedno sa kakanjskim štabom Teritorijalne odbrane, izvršile zaustavljanje kolone JNA pod Mačuhom i izuzimanje određene količine naoružanja i vojne opreme.

“Dana 18.5.1992. godine zaustavljena je marševska kolona Jugoslovenske armije koja je napustila kasarnu Bilmišće u Zenici, u tjesnacu Mačuh, općina Visoko, kod sela Donja Papratnica i Dobrinje, na putu Kakanj – Visoko. Naređenje iz Sarajeva je bilo da se ova kolona propusti. U koloni je bilo oko 400 vojnika i starješina, više desetina vojnih i teretnih civilnih vozila u kojima je prevoženo formacijsko naoružanje, municija i oprema. Zasjedu je napravila Manevarska četa SJB Visoko (35 pripadnika) kojoj je u posrednom sadejstvu bilo još i 245 boraca ostalih jedinica OpŠTO Visoko, a pridružile su se i jedinice OpŠTO Kakanj i HVO Kakanj (oko 100 pripadnika). Na kolonu se nije oružano djelovalo, nego je oduzeta izvjesna količina oruđa i oružja, te municije, u čemu su jedinice branioca BiH oskudjevale. Jedinica OpŠTO Visoko, Manevarska četa SJB Visoko (kasnije “Tufina četa”), koja je izvršila zaprečavanje puta i zaustavljanje kolone, zaplijenila je: 750 automatskih pušaka, 90 pištolja, 2 haubice H-105 mm, 3 protiv-avionska topa PAT 20/3 mm, 50 “Zolja”, 36 lansera RBR 90 mm, veću količinu razne municije, 2 motorna vozila TAM-150, 2 motorna vozila “Pinz gauer”, 1 šleper “Raba”, 5 IC uređaja. Jedinice OpŠTO Kakanj su zaplijenile: 100 pušaka, 10 pištolja, 3 topa B-1 76 mm, dosta municije, jednu cisternu za gorivo, 1 kamion TAM, 1 motorno vozilo. HVO Kakanj nastupao je samostalno – nema podataka šta su zaplijenili.

Oko 400 vojnika i stariješina bilo je kratkotrajno zadržano u vozilima, ali odmah i pušteno da nastave put (…)”, zapisano je u knjizi “Na razmeđu milenija” autora Hasiba Mušinbegovića.

Tufo Buza rođen je 13.5.1950. godine u Malim Trnovcima. Nastanjen je bio u Porječanima sve do svoje pogibije u rejonu Krčevine, kota 679 (iznad Čekrčića) Visoko, 16.6.1992. godine. Po zanimanju je bio policajac – komandir jedinice za specijalne namjene Državne bezbjednosti SFRJ u Beogradu, a pripadnik SJB Visoko od 10.4.1992. godine. Nankon njegove pogibije, njegova četa dobija naziv ”Tufina četa”. Nakon smrti, proizveden je u čin pukovnika i odlikovan ratnim priznanjima ”Zlatni ljiljan” i ”Zlatna policijska značka”.