MUP ZDK formirao Štab za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici

obiljezavanje-17-godisnjice-genocida-u-srebreniciOperativni Štab, formiran na nivou Uprave policije MUP-a ZDK, a radi organizovanja i realizacije akcije „Srebrenica 2014. „ utvrdio je svoje obaveze i zadatke na obezbjeđenju kretanja svih građana, koji odlaze u Srebrenicu, kao i poduzimanja drugih mjera i radnji na realizaciji ostalih aktivnosti predviđenih za 11. juli ove godine, prenosi rtvze.ba

Na nivou Uprave policije MUP-a ZDK donesen je Plan mjera i radnji po zavedenoj akciji Federalne uprave policije, a u povodu obilježavanja 19. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava Srebreničke tragedije.

Štab je razmatrao i planirao mjere osiguranja konvoja sa tabutima identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici, koje će biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima, kao i mjere saobraćajnog osiguranja trase kretanja konvoja.  Sve policijske stanice iz nadležnosti MUP-a ZDK će poduzimati aktivnosti na stvaranju sigurnog ambijenta za bezbjedan odlazak svih gostiju i građana u Srebrenicu.

U skladu s tim intenzivno će raditi na prikupljanju operativnih podataka i drugih bezbjednosno interesantnih saznanja, koja se tiču kretanja građana i konvoja za Srebrenicu, te će se intenzivirati kontrole u saobraćaju i obezbjediti sve trase kretanja, vozila i konvoja sa našeg područja, ali i onih  sa područja drugih kantona, koja budu prolazila kroz teritoriju ovog kantona.  Biće poduzimane i druge mjere i radnje u okviru fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, predviđene i utvrđene usvojim Planom obezbjeđenja, saopštavaju iz Ureda policijskog komesara.