Maksuma Topalović iz NVO Alternative Kakanj na Drugoj konferenciji ReLOaD-a zapadnog Balkana u Tirani

Druga konferencija ReLOaD-a zapadnog Balkana održana u Tirani okupila je više od 100 učesnika iz 6 zemalja regiona iz 53 općine.

Maksuma Topalović, Izvršna direktorica NVO “Alternative” Kakanj bila je u bh.delegaciji (jedna od troje predstavnika NVO BiH) prisutnoj na dvodnevnoj konferenciji u Tirani.

Na konferenciji su predstavljena iskustva suradnje lokalnih vlasti i civilnog društva u vezi s transparentnošću procedura i jasnoćom financiranja organizacija civilnog društva (OCD) širom zapadnog Balkana.

Posebna pažnja bila je posvećena zakonodavnim razlikama i sličnostima širom regije, kao i postojećim praksama i iskustvima Evropske unije.