Naš portal je razgovarao sa svim kandidatima za načelnika Općine Kakanj na predstojećim lokalnim izborima. Od sutra (srijeda 2.09.2020) ćemo početi objavljivati seriju kratkih intervjua svih kandidata.

Svi kandidati su dobili ista pitanja te ćemo njihove odgovore prenositi u cjelosti, originalom obliku bez bilo kakvog mijenjanja teksta ili izbacivanja bilo koje riječi.

Napominjemo da su kandidati za načelnika na predstojećim izborima sljedeći: Mrines Bajtarević (SDA), Fuad Breščić (SDP), Sedmedin Amidžić (DF), Rešad Merdić (Stranka ZABIH).