Danas je u VIP sali Općine Kakanj upriličeno predstavljanje budućih projekata mladih Kakanjki i Kakanjaca okupljenih oko Udruženja „Alternative“ i Kreativnog inovacijskog centra Kakanj (KICK) pod nazivom „Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija civilnog društva”.

Riječ je o ukupno osam projektnih prijedloga baziranih na aktuelnim lokalnim temama od značaja za populaciju mladih. Njihova prezentacija simbolično je upriličena povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih.
Domaćin prijema bio je općinski načelnik Aldin Šljivo.

Navedeni projekti realizuju se u saradnji sa Općinom Kakanj i međunarodnom nevladinom organizacijom „World Vision“. Cilj je ponuditi provodiva rješenja za izazove na raznovrsnim poljima djelovanja, poput sigurnosti učesnika u saobraćaju, obogaćivanja sportskih i kulturnih sadržaja za mlade, unapređivanja informaciono-tehnoloških vještina, izgradnje zdravih prehrambenih navika i sličnih aspekata svakodnevnog života i rada.

Sastanku su, pored općinskog načelnika, prisustvovali predsjednica Udruženja „Alternative“ Maksuma Topalović i predstavnica organizacije „World Vision“ Adisa Redžić.

Podsjećamo, Općina Kakanj je finansijski podržala osnivanje i rad Kreativnog inovacijskog centra Kakanj kao mjesta na kojem kakanjska mladost iskazuje svoje afinitete, umijeća i sposobnosti, te time ujedno zadovoljava mladalačke interese, a sve u svrhu promovisanja društvenog aktivizma i izgradnje temelja za razvoj inovativnih trendova i tokova.