Ko su kakanjski poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju najbolje rezultate

Prateći realizaciju programa dodjele podsticaja u oblasti poljoprivrede, te podsticajne programe usmjerene na razvoj poljoprivrede na područja Kaknja, po svim oblastima, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj u svakoj od grana poljoprivrede je zabilježila poljoprivredne proizvođače koji postižu značajne rezultate.

U oblasti mljekarstva posebno značajne rezultate postižu samostalni poljoprivrednik Hasan Alajbegović, samostalni poljoprivrednik Mirnel Hadrović, te Ševkija Čeliković.

U oblasti govedarstva (sistem krava-tele), odlične rezultate postižu samostalni poljoprivrednik Marija Tunjić, Farma „Bosanska buša“ vlasnika Mušija Muhameda i Farma „Kukan“ vlasnika Mušija Esada.

U oblasti ovčarstva posebno značajne rezultate postiže samostalni poljoprivrednik Mijo Petričević, te Haris Sarajlić i Zijad Mandžuka.

U oblasti peradarstva posebno zapažene rezultate postižu Farma „Milah“ vlasnika Sikira Halima, samostalni poljoprivrednik Jagoda Andrić, te Nermina Bečić.

U oblasti pčelarstva odlične rezultate postižu Suad Amidžić, Hikmet Kadrić i Zinaid Delibašić.

U oblasti voćarstva – visokostablašice (intenzivni voćnjaci) posebno se izdvajaju rezultati koje postižu Ibrahim Pehiljagić, Mirko Jurić i Edin Kadić.

U oblasti jagodastog voća odlične rezultate postižu Amel Smaka, Kenan Kadić i Esmir Kovač.

U oblasti plasteničke proizvodnje posebno zapažene rezultate postižu samostalni poljoprivrednici Almir Šolbić, Samra Delibašić i Đavid Kadić.

U oblasti ratarstva i povrtlarstva na otvorenom polju, odlične rezultate postižu Lejla Smaka, samostalni poljoprivrednik Mirnel Hadrović i samostalni poljoprivrednik Mirsada Trakić.

Na osnovu raspoloživih podataka iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata i ažuriranih podata za 2019. godinu (brojnog stanja životinja, obradivih i zasijanih površina, površina pod zasadima, broja košnica i sl),

na osnovu pokazatelja iz baze podataka web-portala „farmer.ba“,

na osnovu podataka na bazi kojih su poljoprivredni proizvođači ostvarili podsticaje na općinskom i višim nivoima vlasti, te drugih relevantnih podataka,

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline će u narednom periodu odabrati i proglasiti po jednoj najuspješnijeg poljoprivrednog proizvođača u navedenim oblastima poljoprivrede.