KD2019: Dani poljoprivrede, poduzetništva i ekologije

Građani tokom trajanja kulturno-sportske manifestacije „Kakanjski dani 2019“, svakog dana imaju priliku posjetiti štandove s proizvodima te uživati, upoznati se i kupovati proizvode kakanjskih, ali i drugih poduzetnika.

Postavljeno je nekoliko štandova koje je Općina Kakanj obezbjedila i koji joj ostaju u trajnom vlasništvu. Tokom trajanja manifestacije, dodijeljeni su poljoprivrednim proizvođačima i poduzetnicima za izlaganje svojih poljoprivrednih i hortikulturalnih proizvoda, rukotvorina i promotivnog materijala.

Plodove svog vrijednog rada predstavila je i Zaimović Nezifa, građanka Kaknja: „Ovdje sam prvi put i s kolegama izlažem razne proizvode, prije svega organske. Cilj mi je pokazati da su moji proizvodi organskog uzgoja te da je u njih uloženo mnogo truda, rada i upornosti, što imate priliku i da vidite. Mislim da je ova organizacija izuzetno dobra za naš grad i da šaljemo jako dobru poruku i drugim gradovima da pruže priliku ljudima da pokažu šta znaju.“

Napominjemo, svakog dana od 10:00h imate priliku posjetiti štandove koji se nalaze blizu glavne bine.