Kantonalna stipendija: Konačna preliminarna lista

Nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu, te nakon bodovanja aplikacija, objave preliminarne liste kandidata, te razmatranja prigovora na preliminarnu listu, sačinjena je i Konačna preliminarna lista.

Konačna preliminarna lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati za stipendiju dobili prilikom predaje dokumentacije klikom ovdje

Svaki kandidat može i sam izvršiti bodovanje svoje aplikacije, te tako provjeriti tačnost bodovanja na osnovu kriterija koji se mogu vidjeti klikom ovdje

Na listu se može izjaviti prigovor Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Odluku o konačnom broju studenata sa Konačne preliminarne liste kojima će biti dodijeljena kantonalna stipendija donijet će nakon razmataranja prigovora Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.