Kakanj: Upućena inicijativa za privremeni priključak električne energije i druge priključke prije ishodovanja građevinske dozvole

Vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo uputio je Skupštini Zeničko-dobojskog kantona inicijativu da se kroz određene normativne izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK vlasnicima izgrađenih individualnih stambenih objekata koji su u postupku ishodovanja građevinske dozvole omogući priključak na električnu mrežu i komunalnu infrastrukturu.

Inicijativa se pokreće iz razloga što na području općine Kakanj postoji veći broj  izgrađenih objekata iz ranijeg perioda čiji vlasnici ne posjeduju odobrenje za građenje, a objekti su izgrađeni u skladu sa prostornoplanskom dokumentacijom, posjeduju urbanističke saglasnosti, izrađenu projektnu dokumantaciju, ali zbog neusaglašenosti grunta i katastra i jako duge procedure rješavanja imovinsko pravnih odnosa, procedura ishodovanja građevinske dozvole traje dugo. Stoga bi se ovakvom izmjenom omogućilo vlasnicima ovakvih objekata da paralelno sa ishodovanjem građevinske dozvole rješavaju i postupke priključaka na infrastrukturu, te dobiju privremene priključke.