Kakanj: Potrebno izvršiti registraciju pasa

Posjednici pasa su dužni izvršiti registraciju i označavanje pasa, upis i registracija se vrše besplatno u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj.

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj podsjeća građane – posjednike pasa da su u skladu sa članom 35. Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Kakanj, dužni da izvrše registraciju i označavanje pasa, te da način držanja pasa usklade sa odredbama navedene odluke.

Upis i registracija pasa u Službeni registrar pasa Općine Kakanj, te izdavanje uvjerenja o upisu, vrši se bez plaćanja naknade u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, I – sprat, svakim radnim danom od 7.00 sati do 15:30 sati.

Preporučuje se da posjednici pasa prije upisa u Službeni registar pasa Općine Kakanj kod nadležne veterinarske organizacije (stanice) izvrše potrebne veterinarske mjere zdravstvene zaštite i označavanja pasa (označavanje mikročipom i vakcinacija).