Kakanj: Članice UŽOK-a besplatno izradile i civilnoj zaštiti predale 2.020 zaštitnih maski

Onako kako je Udruženje žena općine Kakanj u ratu bilo istinska herojska brigada, ovo udruženje je to i danas, u vremenu borbe protiv širenja koronavirusa.

Do danas, članice UŽOK-a su izradile i civilnoj zaštiti predale 2.020 zaštitnih maski, dok je na terenu Udruženje podijelilo građanima 1.898 maski. I rad na izradi maski, i podjela maski, bili su na besplatnoj osnovi.

Materijal za izradu zaštitnih maski donirala je kakanjska firma “Plama pur”.