Kakanj: 30.000 KM za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih

Budžetom Općine Kakanj za 2020. godinu predviđeno je subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih u iznosu od 30.000 KM.

Riječ je o novoj podsticajnoj mjeri uvedenoj s ciljem lakšeg rješavanja stambenog pitanja mladih osoba.

Kriteriji za raspodjelu sredstava bit će utvrđeni u što skorijem periodu.