Jubilej knjige sa Šimom Ešićem

Utorak, 23. aprila 2019. godine sa početkom u 18:00 sati povodom 23. aprila Međunarodnog dana knjige Gradska biblioteka u saradnji sa osnovnim školama organizira obilježavanje 50 godina rada pisca za djecu Šime Ešića.

JU „ Gradska biblioteka“ Kakanj realizira projekt „ Jubileji knjige – 2019. Jedan od značajnih jubileja knjige je i 23. april Međunarodni dan knjige. Svake godine Biblioteka u saradnji sa osnovnim školama u Kaknju organizira prigodan program. Ove godine organiziramo program u kome ćemo predstaviti Izabrana djela za djecu i mlade.