JP Vodokom Kakanj: Saopštenje povodom neadekvatnog odlaganja otpada iz kotlovnica

Na našu adresu stiglo je Saopštenje povodom odlaganja otpada iz kotlovnica iz JP Vodokom Kakanj koje prenosimo u cjelosti:

“Prema najavi iz Općine Kakanj ovih dana pojačane su aktivnosti općinske inspekcije na sankcionisanju osoba koje otpad iz kotlovnica odlažu na javne površine što je prema općinskoj Odluci o komunalnom redu strogo zabranjeno.

Tim povodom podsjećamo da su vlasnici objekata u kojima se koriste kotlovnice, fizička i pravna lica, dužni otpad iz istih deponovati prema zakonom predviđen način.

Potrebno je potpisati ugovor sa nadležnim komunalnim preduzećem odnosno VODOKOM-om koje će obezbijediti transport i deponovanje, dok je utovar obaveza korisnika.

VODOKOM već ima potpisane ugovore sa nekim korisnicima, uglavnom pravnim licima, a po potrebi i fizčkim.

Informacije o ugovoru, transportu, deponovanju, cjenovniku i ostale dobit ćete u direkciji preduzeća, kancelarija broj 9. Upit možete tražiti i na broj telefona 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.”