JP Grijanje: Obavještenje o umanjenju oktobarskog računa

jpgrijanje

Na osnovu analize pristiglih prigovora potrošača na ispostavljene račune za mjesec oktobar tekuće sezone i dopisa Načelnika Općine Kakanj, Uprava preduzeća je inicirala sazivanje vanredne sjednice Nadzornog odbora preduzeća koja je održana 19.11.2013.g, saopšteno je iz ovog preduzeća.
Nadzorni odbor je na osnovu Zakona o javnim preduzećima ( člana 8 tačka h) i člana 42 tačka e) dao ovlaštenje upravi preduzeća za umanjenje računa potrošačima za mjesec oktobar tekuće sezone kojima je izvršen obračun do 15. oktobra.

Kod takvih potrošača izvršiti će se umanjenje oktobarskog računa za 31 %.

Uz račun za mjesec novembar potrošačima će biti dostavljene knjižne obavijesti sa tačnim iznosima umanjenja izraženo u KM.

“Zahvaljujemo potrošačima na saradnji i razumijevanju, te da svoje račune nastave plaćati redovno kako bi JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj moglo izvršavati svoje obaveze prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, kako iz ranijih sezona tako i tekuće, te da time obezbijedimo kontinuitet i ove 28. po redu sezone daljinskog grijanja Kaknja.”, navodi se u saopštenju.