Javni poziv za edukatora u Kick-u

Javni poziv za edukatora u Kick-u

Za potrebe projekta Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK u okviru programa Kick start your idea,  Udruzenje “Alternative“ Kakanj raspisuje Javni poziv za angažovanje Trenera/ice u području razvoja društvenih inovacija kroz primjenu metodologije Design Thinkinga.

O čemu se radi?

U sklopu projekta je predviđeno održavanje jednodnevnih radionica na kojima će učesnici okupljeni u malim timovima dizajnirati, razviti prototype i testirati svoje ideje. Svrha ovih radionica je osmišljavanje inovativnih rješenja na zadane teme.

Opis posla: Trener/ica će biti zadužen/a za pripremu I provedbu tri (3) jednodnevne edukacije za 15 – 20 mladih u trajanju do 5 radnih sati u prostorijama Kreativnog inovacijskog centra Kakanj. Edukacijaće se održavati subotom ili nedjeljom u periodu april-maj 2019.

Uvjeti za prijavu:

Na javni poziv se mogu prijaviti pojedinci (državljani BiH) i NVO (registrirane u BiH).

Minimalno 1 godina iskustva u pružanju trenerskih usluga na zadanu temu.

Uz prijavu kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju

CV

Prijedlog dnevnog reda

Prijedlog metodologije radionice

Cijenu usluga (izražena u KM i neto iznosu)

Izvršna direktorica udruženja “Alternative” potpisat će Ugovor sa izabranim trenerom/icom

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na e-maila: kontakt@kick.ba ili alternatove@bih.net.ba  najkasnije do 11.4.2019.

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:

Maksuma Topalović, alternative@bih.net.ba, mob: 061 189 284.

Projekat Kreativni inovacijski centar – KICK  je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)