Izvršeno uklanjanje grana sa drveća kod pravoslavne crkve u Kaknju

U okviru redovnih radova na održavanju javnih zelenih površina u petak je u krugu i neposrednoj blizini pravoslavne crkve u Kaknju izvršeno otklanjanje starih i suhih grana sa drveća te čišćenje na istoj lokaciji.

-Radovi su izvršeni po nalogu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, navodi se iz JP Vodokom.