Jučer (4. juli) su se u Kaknju održali izbori za predsjednike mjesnih zajednica na području Općine Kakanj. Prema službenim rezultatima nakon izbrojanih glasova, najveći broj glasova po mjesnim zajednicama su osvojili:

Perica Rodić (Kraljeva Sutjeska),

Asim Škorić (Dubovo Brdo),

Senahid Kukić (Bijele Vode),

Eldin Gadžun (Bilješevo),

Aldin Kadrić (Poljani),

Jasmin Hrusto (Termoelektrana),

Vehid Kubura (Gornja Ričica),

Almir Alagić (Bukovlje),

Adem Begić (Zagrađe),

Elvir Kobilica (Starposle),

Nedzad Velispahić (Brežani),

Mirzet Sikira (Papratnica),

Marijan Mijačević (Haljinići),

Mukades Hadžić, (Slapnica),

Haris Subasić (Trsće),

Haris Mušija (Veliki Trnovci),

Zihnija Basić (Koprivnica),

Ekrem Selimović (Podgora),

Vehid Veispahić(Zgosća),

Elmedin Karić (Pope),

Elvedin Alajbegović (Donji Kakanj),

Rusmir Delibasić (Čatići),

Mirsad Lopo (Bištrani),

Feđad Neimarlija (Bjelavići),

Ermin Hardaus (Kučići),

Meho Lušija (Dumanac),

Semin Sljivo (Plandište),

Delić Osman (Brnjic),

Amir Husika (Mramor),

Eldar Čajo (Brnj),

Din Čurić (Povezice),

Mesud Mehinović (Kakanj II),

Rasid Šahinović (Modrinje),

Muamer Bešić (Varda),

Muhamed Omerspahić (Ricica),

Nijaz Neimarlija (Kakanj I),

Darko Pejanović(Vukanovići),

Admir Bjelopoljak (Seoce),

Edin Hadžić (Doboj),

Suvad Sehić (Bićer),

Safet Šahman (Krševac) i

Mirsad Sačić Hikmet Salkić (Nažbilj). Isti broj glasova 45, te će komisija postupiti prema pravilniku.