Imena nagrađenih policajaca ZDK

U toku obilježavanja 15. maja, Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Ministarstva posjetili su porodice poginulih i umrlih policajaca i uručili im prigodne pakete, a 11. maja je upriličeno zajedničko polaganje cvijeća na spomen ploči u sjedištu Ministarstva.

Takođe su održana i sportska takmičenja u malom nogometu, stonom tenisu, odbojci, streljaštvu i šahu. Prvo mjesto u malom nogometu osvojila je ekipa Specijalne policijske jedinice. Najbolji u stonom tenisu bio je Mirza Dizdarević, Sektor kriminalističke policije, u muškoj i Marija Todorović, Policijska uprava Žepče, u ženskoj kategoriji. Najbolja ženska ekipa u odbojci je bila ekipa Policijske stanice Kakanj. Pehar za najboljeg šahistu je osvojio Esad Mujdžić iz Policijske stanice Zavidovići.

U streljaštvu, najbolje ekipne rezultate u muškoj konkurenciji postigla je ekipa Specijalne policijske jedinice, a u ženskoj konkurenciji najbolja je bila ekipa Policijske stanice Visoko, dok su najbolji na pojedinačnom takmičenju bili Saudin Isaković iz Specijalne policijske jedinice u muškoj i Sonita Smajlović, Policijska stanica Visoko, u ženskoj konkurenciji.

U povodu Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona uručena su priznanja, nagrade i pohvale najzaslužnijim pojedincima i organizacionim jedinicama Ministarstva, a koja priznanja su uručili ministar Nikola Arsenić i policijski komesar Semir Šut.

KOLEKTIVNA PRIZNANJA:

1. Zastava Ministarstva sa državnim grbom, uručena je Policijskoj Vareš,

2. Reljefni grb Bosne i Hercegovine pripao je Alpinističkom timu, Specijalna policijska jedinica,

3. Pohvala Ministra uručena je – Policijskoj stanici Breza,

– Zaposlenicima Odsjeka za administraciju Visoko i Odsjeka za podršku Visoko
POJEDINAČNA PRIZNANJA I NAGRADE:

1. Zlatna policijska značka:
– Husejnagić Ermin, Sektor kriminalističke policije,
– Isaković Saudin, Specijalna policijska jedinica.

2. Srebrena policijska značka – dodjeljena je Fišek Elvedinu, Policijska stanica Visoko,
Mišković Franjo, Policijska stanica Usora.

3. Pohvalu Ministra dobili su:
– Vidović Goran, Specijalna policijska jedinica
– Delibašić Semir, Sektor kriminalističke policije
– Rebihić Đemaludin, Sektor kriminalističke policije
– Bajramović Adis, Odsjek za informatiku
– Ćosić Jahija, PS Centar, PU I
– Šarenac Goran, PS Centar, PU I
– Kapetanović Zejd, PS Centar, PU I
– Šerić Dino, PS Crkvice, PU I
– Buljubašić Semir, PS Nemila, PU I
– Durmić Fatima, Odsjek kriminalističke policije, PU I
– Šečerović Sadik, PS Visoko, PU II
– Zaimović Kenan, PS Kakanj, PU II
– Kulić Edin, PS Breza, PU II
– Sejdić Merim, PS Zavidovići, PU III
– Hodžić Edin, PS Maglaj, PU III
– Škiljo Senad, PS Tešanj, PU IV
– Hrnjadović Edhem, PS Doboj Jug, PU IV
– Šarić Esad, PS Olovo, PU V
– Ahmić Mustafa, PS Žepče, PU Žepče
– Šehić Haris, Odsjek kriminalističke policije, PU I
– Čolaković Edin, Odsjek za informatiku

4. Vanredno plaćeno odsustvo u trajanju 5 radnih dana:
– Kaknjo Sevledina, Sektor uniformisane policije
– Dorić Emir, Operativni centar
– Marković Irena, PS Centar, PU I
– Kaknjo Adnan, PS Crkvice, PU I
– Fazlić Semir, Odsjek kriminalističke policije, PU I
– Mušinbegović Sabahudin, PS Visoko, PU II
– Kičo Osman, PS Kakanj, PU II
– Rizvanović Namir, PS Breza, PU II
– Mrkonjić Nusret, PS Zavidovići, PU III
– Mujkić Armin, PS Maglaj, PU III
– Dunđer Dragan, PS Žepče, PU Žepče
– Pašajlić Zlatan, Sektor za administraciju

5. Ručni sat sa posvetom:
– Čizmić Abdulah, Jedinica za profesionalne standarde
– Isaković Amir, Ured policijskog komesara
– Delić Nermin, Specijalna policijska jedinica
– Baručija Adis, Sektor kriminalističke policije
– Kulačić Mensur, PS Centar, PU I
– Arnaut Ferhat, PS Crkvice, PU I
– Đuzo Almir, PS Nemila, PU I
– Dautović Izudin, Odsjek kriminalističke policije, PU I
– Musić Fehim, PS Kakanj, PU II
– Mulahusić Nijaz, PS Zavidovići, PU III
– Alić Fahir, PS Maglaj, PU III
– Kurtić Semir, PS Tešanj, PU IV
– Maljenović Dejan, PS Usora, PU IV
– Muratović Muamer, PS Olovo, PU V
– Vidović Zoran, PS Vareš, PU V
– Kremenjaš Nikola, PS Žepče, PU Žepče
– Beriša Edin, Odsjek za edukaciju
– Gušić Samira, Sektor za administraciju
– Javrić Bajro, Odsjek za administraciju Zavidovići
– Šain Mandica, Odsjek za administraciju Kakanj
– Popović Slađana, Sektor za podršku
– Huseinspahić Harisa, Sektor za podršku
– Sarajlić Nijaz, Sektor za podršku

6. Zbog ostvarene dobre saradnje i iskazanog profesionalnog odnosa zahvalnice su dobili.
– “GEOSONDA” ZENICA ,
– JP ” AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE”,
– MIBO KOMUNIKACIJE SARAJEVO,
– “AQUATERM” OLOVO.

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje