Hvala Vladi Federacije: Kaknju 0 KM za borbu protiv koronavirusa!

Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija – s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima — KANTONI I OPĆINE” gradovima, općinama i kantonima podijeljeno je 20.000.000,00 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima gradova i općina u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije.

Općine Kakanj na spisku općina kojima su dodijeljena sredstva od 11.200.000 KM nema. Općini Novi Travnik dodijeljeno je 1.200.000 KM, Općini Kupres 700.000 KM a Kiseljaku 300.000 KM.

Što se tiče ZDK, Žepče je dobilo 200.000 KM, Zavidovići 200.000 KM, Usora 100.000 KM, Visoko 40.000 KM…

ZDK-u je dodijeljeno 1.500.000 KM.

Sramotan je raspored sredstava kojim je općinama sa većinskim hrvatskim stanovništvom dodijeljena većina sredstava i nepoznato kojim se kriterijima vodila Komisija koja je radila na raspodjeli.