Gorivo u Kaknju: Kvalitet i cijena na kojima zavidi okruženje

UDRUŽENJE PRIVREDNIKA OPĆINE KAKANJ

Već nekoliko godina građani i privredni subjekti iz Kaknja u mogućnosti su sipati gorivo na benzinskim pumpama domaćih, kakanjskih distributera, po vrlo vjerovatno najnižim cijenama u Federaciji BiH.

Obzirom da je gorivo jedna od stavki koje najviše opterećavaju budžet, kako domaćinstva, tako i kompanije, veoma je značajna činjenica da sipanjem jednog rezervoara goriva kod kakanjskih distributera, potrošači mogu uštediti iznos od 15-20 KM.

Poznato je da na bh. tržištu cijene nafte vrlo brzo rastu, a da obrnut proces ide vrlo sporo, teško i pojeftinjenja su manja nego poskupljenja. Trenutno litra dizela u Federaciji košta od 2,31 do 2,41, a u Republici Srpskoj oko 2,23 KM po litru. Cijena benzina na većini je pumpi izjednačena s dizelom.

U BiH, država po osnovu trošarina, putarina i taksi, u konačnici na ukupnu cijenu, sa PDV-om uzima prilikom svakog uvoza oko 55%. tj 1,20 KM na svaki litar goriva, kad se od brutto cijene oduzmu sva direktna davanja i oko 20 parafiskalnih nameta koje opterećuju distributere nafte. To znači da na 50 KM koje natoči vozač, država uzima blizu 30 KM.

Po litru nafte i naftnih derivata koji se prodaju na bosanskohercegovačkom tržištu plaćaju se dvije putarine. Jedna je za izgradnju puteva, a druga za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva. U Upravi za indirektno oporezivanje BiH kažu da je, po osnovu te dvije putarine, u 2018. godini prikupljeno ukupno 620,7 miliona KM, što je za 238 miliona KM više u odnosu na 2017. godinu. Pored pomenutih prihoda od putarine, Uprava za indirektno oporezivanje je u toku 2018. godine prikupila i prihode po osnovu akciza na naftu i naftne derivate u ukupnom iznosu od 499,8 miliona KM.

Obzirom na sve navedeno, Kakanj može biti ponosan na činjenicu da ima nekoliko kvalitetnih domaćih brendova koji su vezani za distribuciju nafte, te da su isti izuzetno društveno odgovorni, pogotovo kada je u pitanju formiranje cijena goriva.

U razgovoru sa kakanjskim „naftašima“ doznali smo kako uvijek veoma pomno prate kretanja  na domaćem i stranom tržištu nafte, te kako nastoje osigurati da uvijek budu konkurentni sa svojom cijenom. Također, velika se pažnja posvećuje kvaliteti goriva, te je ista uvijek na zavidnom nivou, što je vjerovatno razlog zašto su u Kaknju rijetki slučajevi masovnih kvarova na vozilima usljed lošeg kvaliteta goriva, kao što to zna biti slučaj u nekim gradovima u okruženju.

Cijena goriva uvijek je bila i biće veliki podsticaj privrednog razvoja Kaknja i sigurno će privući mnoge koji žele da investiraju u našu općinu.