Firma Adriatic Metals dobila dozvolu za iskopavanja u Varešu

Riječ je o aneksu ugovora o koncesiji koji je najavljen još prošle godine, i kojim se širi oblast na kojoj su kompaniji dozvoljena istraživanja, javljaBiznisinfo.

Ove sedmice je dobijena urbanistička saglasnost, kao ključni dokument za nova iskopavanja.

Ova saglasnost otvara put kompaniji da zatraži ostalu dokumentaciju od drugih relevantnih institucija. Naredni korak je podnošenje zahtjeva kod federalni regulatora za dozvolu za istraživanje na teritoriji proširene koncesije.

image

PROŠIRENA KONCESIJA OZNAČENA PLAVOM BOJOM /

Proširena koncesija obuhvata oblasti gdje je kompanija identificirala ključne mete za buduće iskopine, odnosno gdje se vjeruje da postoje nalazišta.

Nakon osiguranja urbanističke saglasnosti, istraživanja mogu početi čim se dobije dozvola za istraživanje.

Podsjetimo da je kompanija Adriatic Metals u Varešu pronašla vrijedna nalazišta, između ostalog i određene količine zlata.