Evo koliko je porasla temperatura u BiH u odnosu na godine ranije

Prosječna mjesečna temperatura u Bosni i Hercegovini raste iz godine u godinu i lani je iznosila 12,3 stepeni Celzijusa.

Ovo je veliki rast u odnosu na 2000. godinu kada je prosječna temperature iznosila 11,5 Celzija.

Koliki je zaista rast temperature pokazuje činjenica da je prosjek temperature u BiH u periodu od 1961. do 1990. iznosio 9,5 stepeni.

Ovi podaci navode se u istraživanju koje je provela Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji s Federalnim hidrometeorološkim zavodom FBiH i Republičkim hidrometeorološkim zavodom RS.

Promjene temperature i padavina posmatrane tokom dužeg vremenskog perioda su jedan od dokaza efekata klimatskih promjena.