Donacija od penzija za ugrožene se može vratiti

starac_penzioner1Svi penzioneri koji nisu saglasni sa odbijenom donacijom od posljednje penzije namijenjenom za Fond solidarnosti za pomoć penzionerima ugroženim u poplavama, mogu doći u prostorije Općinskog udruženja penzionera na Mokušnicama, svakog radnog dana od 9 do 12 sati i to do 20. juna, te predati svoj zahtjev za povrat odbijenih sredstava, navodi Fahrudin Klico, predsjednik Udruženja penzionera općine Zenica, odgovarajući na pojedine primjedbe penzionera, koji nisu saglasni sa pomenutim načinom sakupljanja ovih donacija, smatrajući da sa niskim penzijama ionako žive na rubu egzistencije.

– Do sada smo u Udruženju primili 50-tak takvih zahtjeva i to nije veliki broj u odnosu na 20.000 penzionera, koliko ih ukupno živi na prostoru zeničke općine, kaže gospodin Klico, napominjući da do sada nisu imali nijednu pritužbu da je od penzije za Fond solidarnosti odbijena veća suma nego što je predviđena Odlukom o formiranju ovog Fonda, koju je prethodno donio Izvršni odbor Saveza penzionera Federacije BiH.