U Sarajevu će danas zasijedati Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Zbog pandemije koronavirusa, u vrhu najavljenog dnevnog reda uobičajeno je epidemiološka situacija u Federaciji BiH, s prijedlozima, naredbama i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva kao pratećim dokumentima.

Za ovu sjednicu je najavljeno razmatranje i izjašnjavanje delegata o nekoliko zakona, od kojih su neki predloženi po hitnom, a neki po skraćenom postupku.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu je u hitnoj proceduri, u skraćenoj je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa te Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Redovni postupak je najavljen za Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Vijeću zaposlenika, Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i za Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH.

Odluka o usvajanju sedmogodišnjeg programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća u Federaciji BiH također je na predloženom dnevnom redu.

Dvije naredne teme tiču se zaštite historijskog urbanog nasljeđa Mostara i Sarajeva, dok su potom predložene odluke o usvajanju strategije zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2021. -2027. godina, kao i zaključak o utrđivanju programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za razdoblje 2021. – 2024.

Strategija upravljanja dugom za period 2020. – 2022. godina, kao i izmjene odluke o izboru članova Doma naroda u parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju, posljednje su predložene tačke dnevnog reda za današnju sjednicu.

Kako je najavljeno, sjednica će biti održana u sjedištu Federalnog parlamenta uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.