Danas sjednica OV Kakanj, na dnevnom redu Budžet

sdr

Općinsko vijeće će 31.12.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati  održati 25. redovnu sjednicu.

Kolegij Općinskog vijeća je 20.12.2018.godine usaglasio  prijedlog dnevnog reda, a materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda:

 1. Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
 2. Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
 3. Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
 4. Prijedlog odluke o izvšavanju budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
 5. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana otplate neizmirenih kreditnih obaveza utrošenih za „Rehabilitaciju vodosnabdijevanja grada Kaknja“ sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije
 6. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu uređenja desne obale rijeke Zgošće
 8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Šemsudina (Šefkije) Hodžića iz Kaknja
 9. Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije
 10. Prijedlog rješenja o razrješenju Dalile Subašić, člana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova
 11. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Također, Kolegij Općinskog vijeća je razmatrao prijedloge i predstavke te donio slijedeće zaključke:

a)Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
Kolegij je prijedlog okvirnog programa rada uputio Vijeću na razmatranje i usvajanje. Usaglašeno je da će izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda biti predsjedavajući.
b)Inicijativa Naše stranke za uklanjanje rubnika ispred zgrade Suda
Kolegij je Inicijativu proslijedio na razmatranje i dalje postupanje Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj.
c)Zahtjev mještana MZ Povezice u vezi rješavanja infrastrukturne problematike
Zahtjev je proslijeđen na razmatranje i dalje postupanje Odsjeku za mjesne zajednice, Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.
d)Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na Zaključak Kolegija
Odgovor je primljen k znanju.
e)Zahtjev Franjevačkog samostana „Sv. Ivana Krstitelja“ za uskraćivanje saglasnosti za davanje koncesije za izgradnju mini hidroelektrana
Zahtjev Franjevačkog samostana prosljeđen je Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na znanje.
f)Zahtjev Crvenog križa za izmjenu Odluke o administrativnim taksama
Zahtjev je proslijeđen Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje i dalje postupanje.
g)Zahtjev Best d.o.o Travnik za rješavanje ekonomskog ulaza u objekat Best
Zahtjev je proslijeđen Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na razmatranje i dalje postupanje
h)Zahtjev advokata Ševale Demir za postupanje
Kolegij je Zahtjev advokata Ševale Demir proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina na razmatranje i dalje postupanje