Danas prezentacija idejnog urbanističkog rješenja lokaliteta Stara jama

opcinaU velikoj sali Općine Kakanj, danas u 13.00 sati, bit će održana prezentacija idejnog urbanističkog rješenja sa 3D prikazom lokaliteta Stara jama u Kaknju, saopštila je službena stranica Općine.

Radi se o lokaciji pogona koji izvjesno vrijeme nije u funkciji, pa je namjera da se ovaj lokalitet privede konačnoj namjeni u skladu sa Regulacionim planom “Centar Kakanj.

Lokacija je Planom definirana kao poslovni sadržaj.

Današnja prezentacija će ponuditi rješenja urbanizacije pomenute lokacije u smislu instaliranja adekvatnih sadržaja.

Prezentacija i vizualizacija idejnog rješenja koje je urađeno kroz projekat “Novi centar Kakanj” podrazumijeva prostorne prikaze svih planiranih sadržaja i njihovu 3D vizualizaciju u kontekstu centralne gradske zone.

Iz Općine mole medije da, u skladu sa mogućnostima, prate prezentaciju.