Danas je 25. maj – zaboravljeni Dan mladosti bivše SFR Jugoslavije

Danas je 25. maj, dan koji se s ushićenjem proslavljao širom bivše Jugoslavije kao Dan mladosti.

Odluka da se ovaj dan obilježava kao Dan mladosti, donesena je na inicijativu Josipa Broza i Centralog komiteta Narodne omladine Jugoslavije 1957. godine.

Prva Štafeta mladosti krenula je 5. maja 1957. iz Kumrovca, Titovog rodnog mjesta, a svake naredne godine iz drugog grada, simbolično obilježavajući značajne datume i događaje iz historije Jugoslavije.

Mada zvanični podaci govore da je Josip Broz rođen 7. maja 1892. godine u Kumrovcu (taj podatak, kao i većina Titove biografije, stavljeni su pod znak pitanja), prvi put svečanu proslavu Titovog rođendana organizirao je Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije 25. maja 1945.

Inače, istog datuma godinu ranije je počeo desant na Drvar (Operacija Konjički skok) – njemačka akcija, čiji je cilj bio da se zarobi Josip Broz i da se ukloni vodstvo partizanskog pokreta u Jugoslaviji.

Cilj operacije bio je da se uništenjem središnjih štabova i ustanova nanese težak udarac NOVJ, što bi oslobodilo krupne njemačke snage s Balkana za manevarsku upotrebu. Tito se uspio spasiti prilikom desanta njemačkih padobranskih jedinica.

Štafeta mladosti, posljednji put je nošena 1987., iste one godine kada je vlast u Srbiji preuzeo Slobodan Milošević, a 1988. je posljednji put održana priredba u čast Dana mladosti.

Doživotni predsjednik SFRJ i Saveza komunista, vrhovni komandant Oružanih snaga i čelnik Pokreta nesvrstanih – Josip Broz Tito, koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina, umro je 4. maja 1980. godine u Ljubljani.