Dan prijateljstva i razumijevanja među djecom u Kick-u

Povodom Međunarodnog dana djeteta u Kick-u su organizirane zanimljive radionice o dječjim pravima koje promoviraju dobrobit djece i njihova prava kao „malih ljudi“. Ovaj dan je obilježen kao dan prijateljstva i razumijevanja među djecom. Mladi iz Kick-a proveli su radionice za 6 odjeljenja odnosno 150 učenika OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj. Na radionicama su promovirana prava djece tako što su ih djeca kroz animirane filmove prepoznala i o njima diskutovala.

Zahvaljujemo se menadžmentu OŠ “Hamdija Kreševljaković” i učiteljicama 6 odjeljenja od II do IV razreda, na podršci i razumijevanju prednosti saradnje škola i NVO sektora na dobrobit djece. U realizaciji radionica sudjelovali su mladi Kick-ovci Rijad Mušinović, Mirza Neimarlija i Anes Smaka uz mentorsku podršku Maksume Topalović. Sokići za djecu obezbijeđeni su iz sredstava WV BiH kroz kampanju “Vrijedni pažnje”

Kick – Kreativni inovacijski centar Kakanj, je prostor za djecu i mlade kojim koordinira udruženje “Alternative” Kakanj