Vodeći bosanskohercegovački proizvođač sistema za spavanje, brand MojSan, će 2019. godinu, pored aktualnih investicija u proizvodne potencijale i standardizacije poslovnih procesa, obilježiti i kao godinu nastavka širenja na regionalna tržišta. Tržište sa posebnim fokusom jeste upravo tržište Slovenije koje je od nedavno postalo bogatije i za ponudu branda MojSan.

U suradnji sa partnerima iz regije koji su izrazili interes za  proizvodni asortiman branda MojSan, uspostavljena je suradnja sa nekoliko lanaca i distributera namještaja u Sloveniji, te je danas proizvode ovog domaćeg proizvođača moguće kupiti u čak 11 gradova u Sloveniji. Gradovi u kojima je brand MojSan prisutan posredstvom partnera su Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Črnomelj, Lokev, Škofja Loka, Izola, Jesenice, Celje, Brežice i Novo Mesto, dok su u toku pregovori i sa drugim potencijalnim partnerima.

Sa našim partnerima smo vođeni zajedničkim poslovnim interesom, za vrlo kratko vrijeme, razvili suradnju koja se već može okarakterizirati kao kvalitetna.To je u stvari slijed svih pozitivnih vrijednosti koje brand MojSan promovira i na drugim tržištima a ogledaju se u kvaliteti proizvoda, širini asortimana koji broji preko 93 različita artikla za spavanje, modernom identitetu, vizualizaciji i dizajnu koji promoviramo te vrhunskoj podršci koju posredstvom partnera pružamo krajnjim kupcima, kaže Irnis Avdispahić, brand manager MojSan.

Koncept tržišnog nastupa koji se temelji na težnji ka potpunom zadovoljstvu kupca kao dobroj praksi pokazanoj u nekoliko zemalja regije, gdje je brand MojSan prisutan, nastavljen je i sa slovenskim partnerima u vidu organiziranih višednevnih edukacijskih ciklusa za prodajno osoblje održanim u Fabrici madraca MojSan u Kaknju. MojSan team profesionalaca zaduženih za razvoj i širenje na nova tržišta konkretizira prisustvo proizvoda ovog domaćeg proizvođača i na tržištu Crne Gore.

Prepoznatljivost, povjerenje potrošača, stalna ulaganja u proizvode i istraživanja su brandu MojSan obezbjedila lidersku poziciju u BiH na polju proizvodnje sistema za spavanje za što je potrebna kontinuirana aktivnost na praćenju međunarodnih standarda. Naime, brand MojSan je postao certificirana kompanija prema ISO 9001 2015 međunarodnom standardu sa implementiranim smjernicama politike kvaliteta svih organizacijskih procesa za viši nivo kvalitete poslovanja.