Analiza: Ko će biti novi direktor RMU Kakanj?

Prije nekoliko dana izabrano je novo rukovodstvo Privredne komore FBiH. Za predsjednika je izabran Mirko Šantić, a za potpredsjednika aktuelni direktor RMU Kakanj Mirsad Jašarspahić. Na ovaj način izabrani dvojac postao je i profesionalni zaposlenik komore, te se kao sasvim logično pitanje nameće ko će biti novi direktor RMU Kakanj?

Općepoznata je činjenica da su uprave privrednih društava koja su u većinskom “državnom” vlasništvu skrojene onako kako je skrojena i vlast na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou. Obzirom da rudnici posluju u sastavu Elektroprivrede d.d. Sarajevo, a da je ista u većinskom vlasništvu FBiH, zaključak je da su i uprave u rudnicima sastavljene od kadrova aktuelne vlasti, odnosno koalicije SDA-SDP.

Tako je direktor RMU Kakanj Mirsad Jašarspahić kadar SDA, izvršni direktor za pravne poslove Mirnes Bašić kadar SDA, izvršni direktor za razvoj i investicije Elvedin Čobo je također kadar SDA, dok je izvršna direktorica finansija Edina Lukić kadar SDP i izvršni direktor za proizvodnju Nurfet Alić je također kadar SDP.

Nakon posljednjih izbora SDP  je peta stranka u Federaciji i sigurno je da ta stranka neće biti dio vlasti, te samim tim neće učestvovati u raspodjeli kadrovskih fotelja kada su u pitanju Javna preduzeća u “državnom” vlasništvu.

Obzirom na ovakvu situaciju, i ovakav odnos političkih snaga, sasvim je izvjesno da će se pristupiti izboru vršioca dužnosti (V.D.) direktora RMU Kakanj, a da će izbor i imenovanje nove uprave na čelu sa novim direktorom čekati formiranje nove vlasti u FBiH.

Imajući u vidu značaj ove funckije u Kaknju kandidata je zaista mnogo.

Prvi ešalon kandidata predstavljaju ostali članovi uprave, odnosno izvršni direktori. Kao najozbiljniji kandidat iz reda izvršnih direktora spominje se Elvedin Čobo, izvršni direktor za investicije i razvoj. Zanimljivo je da je upravo Elvedin Čobo već bio vršilac dužnosti direktora RMU Kakanj, i to u vrijeme kada je sa pozicije direktora smjenjen Haris Neimarlija, koji je također kadar SDA, ali je zbog tadašnjeg sukoba sa predsjednikom SDA Kakanj smijenjen sa pozicije direktora. Čobo se nije uspio zadržati na poziciji direktora, te je na tu poziciju, nakon provedene konkursne procedure, imenovan Mirsad Jašarspahić, a Čobi je pripala pozicija izvršnog direktora za investicije i razvoj.

Kao jedan od kandidata se spominje i Nurfet Alić – izvršni direktor za proizvodnju. Međutim, teško je vjerovati da će upravo Alić biti postavljen za vršioca dužnosti jer je on na poziciju izvršnog direktora za proizvodnju imenovan kao kadar SDP-a, a pozicija direktora društva je u kadrovskoj raspodjeli pripala SDA-u.

Iz krugova bliskih SDA-u kao jedan od ozbiljnijih kandidata spominje se i Fahrudin Omerhodžić, nekadašnji ministar za privredu u Vladi ZDK i bivši direktor JP Grijanje Kakanj. Riječ je o dugogodišnjem kadru SDA, koji je do sada obavljao nekoliko važnih funkcija, a na koje je upravo imenovan ispred SDA.

Ime Jakuba Mehića se također spominje kao jedna od opcija za vršioca dužnosti. Mehić obavlja funkciju pomoćnika izvršnog direktora za podzemnu ekploataciju RMU Kakanj. Na ovu funkciju postavljen je kao kadar SDP-a, ali je u međuvremenu prešao u Stranku za BiH, iz koje je prije nešto više od godinu dana ušao upravo u SDP. Dakle riječ je o kadru koji nerijetko prelazi iz jedne u drugu stranku, tako da trenutno nemamo potpunu informaciju u kojoj od stranaka se Mehić nalazi. Možda u nekoj od stranaka pobjednica na posljednim izborima.

Kako god, najizvjesnija je činjenica da uskoro neće biti redovne konkursne procedure u izboru novog direktora, već da će se pristupiti izboru i imenovanju vršioca dužnosti ove funkcije. Također, sasvim je sigurno da će na ovu poziciju biti imenovan kadar SDA, jer je ovoj stranci u kadrovskoj raspodjeli ova pozicija i pripala.

Kaportal.ba