Vijeće ministara: 11. juli proglašen Danom žalosti u BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama institucija BiH.

Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i organizatori kulturnoumjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji BiH, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.