Veliko priznanje: Načelniku Kaknja Aldinu Šljivi u Briselu uručena nagrada „The Most Roma Friendly Mayor“

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo pobjednik je kampanje „The Most Roma Friendly Mayor“ – Načelnik prijatelj Roma.

Nagrada se dodjeljuje po jednom načelniku iz BiH, Srbije, Turske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije. Prestižna titula načelniku Šljivi uručena je u Evropskom parlamentu u Briselu u utorak 19. novembra 2019. godine u 14.30 sati.

“Postoje projekti čiji planovi i realizacija započnu mnogo ranije, a rezultati budu vidljivi naknadno. Takav je i ovaj projekat. Neko je imao viziju, neko je vjerovao u ovu priču mnogo ranije, te se suočio sa izazovom zvanim socijalno-stambeno zbrinjavanje Roma, uredjenje naselja Varda… Bilo je i tada, a i danas nekih koji gledaju kratkoročno, razmišljaju samo o jednostavnim rješenjima koja traju dok je mandata.”, kazao je načelnik Šljivo u izjavi za Kaportal.ba nakon preuzimanja nagrade.

Ovo je projekat koji traje i koji će trajati, koji ima cilj, misiju i viziju:

“Nastavljamo raditi na razvojnim projektima koji se suočavaju sa našom realnošću, a naša realnost je suživot, saosjećanje, harmonija u društvu bez obzira na vjeru, naciju, rasu, pripadnost ili bilo koje drugo opredjeljenje. Samo tako male lokalne zajednice mogu biti konkurentnije i doživjeti razvoj. Kakanj je sve više, u odnosu na druge sredine, postao prepoznatljiv po harmoniji u društvu, bez turbulencija koje su posebno izražene u susjednim sredinama. To garantuje i sigurnost za društvo, multiplikativno se odnosi i na budućnost u biznisu. Nove investicije ne žele razmišljati hoće li postati tema političkog, nacionalnog ili drugog prepucavanja u nekoj sredini. To je ono u čemu se Kakanj zalaže i mi nastavljamo u tom pravcu.”, dodao je načelnik Općine Kakanj.

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo zahvalio se svim akterima koji su proteklih 6 godina bili uključeni u realizaciju projekta stambenog zbrinjavanja Roma i drugih projekata čiji je cilj pomoći Romima: “Za ovu nagradu su oni zaslužni i hvala im na tome”, rekao je načelnik Aldin Šljivo.

Ova kampanja se organizira u okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ koji finansira Evropska unija. Kampanja i takmičenje ˝Načelnik, prijatelj Roma“ se provodi u više zemalja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Kampanja je povezana s aktivnim učešćem i integracijom Roma u zemljama koje se još suočavaju sa problemima u inkluziji Roma.

Cilj kampanje je da se poveća svijest šire javnosti i nosilaca odluka u lokalnim zajednicama, te da se utiče na promjenu stavova o uključivanju Roma i da se prevaziđu prepreke koje otežavaju ovaj proces. Kampanja se fokusira na pozitivne primjere podrške lokalnih zajednica uključivanju Roma i Romkinja.