Uskoro start Krivaje

vkzdkČlanovi ortačke grupe koja je na nedavno zaključenom javnom oglasu o prodaji Industrijskog kombinata Krivaja iz Zaviodovića ponudili svoje uslove sa elementima za kupovinu ovog preduzeća, posjetili su Vladu Zeničko-dobojskog kantona. Sa premijerom Munibom Husejnagićem i ministrom privrede Muhamedom Husićem, te direktorom Javnog preduzeća Šumsko privredno društvo ZDK Alijom Hadžiabdićem i izvršnim direktorom za ekonomske poslove ŠPD-a Hasanom Hasićem su razgovarali o redu poteza koje će, ukoliko njihova ponuda o kupovini bude konačna, učiniti u ovom kolektivu.

Vinko Marić, Kasim Badnjar, Dragan Babić i Muhamed Šibonjić su obavijestili predstavnike kantonalne vlasti da će svi radno sposobni uposlenici nekadašnje Krivaje imati posao u novom kolektivu. Oni su se interesovali za početak snabdijevanja oblovinom iz ŠPD-a koju su već sada spremni nabavljati kako bi odmah po preuzimanju Krivaje, mogli početi sa proizvodnjom u njenim pogonima. Članovi ortačke grupe su se interesovali za mogućnosti otkupa staža, penzionisanja radnika , a razgovaralo se i o nizu socijalnih tema koje su aktuelne u ovom preduzeću.