Upozorenje Općine Kakanj: U prijavne obrasce upisivati istinite podatke o štetama

IFTokom popunjavanja obrazaca za prijavu šteta nastalih usljed prirodne nesreće zabilježeni su slučajevi navođenja podataka o štetama koji ne odgovaraju istini. Stoga, upućujemo upozorenje svim osobama koje u prijavama navode kao štetu imovinu koju uopće nisu posjedovale prije poplava i klizišta, te osobama koje na spisak šteta  stavljaju oštećenja nastala davno prije pojave prirodne nesreće, da njihovi zlonamjerni pokušaji obmanjivanja neće uspjeti jer će biti vršeno detaljno provjeravanje navoda iz prijava.

Osim toga, podsjećamo da se za neistinito iznošenje činjenica može krivično odgovarati.