U Kaknju počelo veliko pospremanje, učešće u velikoj ekološkoj akciji prijavilo više od 1.000 volontera

Petak, 22. mart 2019. godine

8.00 sati, učešće u akciji prijavili su i Sindikat Općine Kakanj, grupa građana iz ulice Mehmeda Skopljaka, Mjesna zajednica Varda, Mjesna zajednica Doboj, navijači FK “Mladost” i Džemat Brežani.

Četvrtak, 21. mart 2019. godine

15.00 sati, FK “Mladost” Doboj-Kakanj, sportski klub za primjer: Klub je danas učestvovao u ekološkoj akciji “Grablje, vreće i rukavice i svi u proljetne radne akcije”, Klub je najavio da će svoje učešće u akciji produžiti i na subotu i nedjelju, danas se radilo se na čišćenju šireg područja oko stadiona “MGM Farm Arena”, objavljujemo fotose bilježene prije i poslije akcije

**********

9.30 sati, učešće u akciji “Grablje, vreće i rukavice i svi u proljetne radne akcije” najavio je i Zavičajni klub “Gora” koji će čistiti divlje deponije oko puteva koji su već postali izletničke maršrute za Hum.

8.00 sati, danas počinje velika desetodnevna ekološka akcija pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice i svi u proljetne radne akcije”. Danas će u 9.00 sati u akciju FK “Mladost” iz kojeg je navaljeno da će se raditi na čišćenju šireg lokaliteta oko stadiona “MGM Farm Arena”. Općina Kakanj je uz pomoć sponzora – Tvornice cementa, te firmi Delta Petrol i Elektrovar obezbjedila logističku podršku akciji. Brojne akcije su planirane za sutra.

Srijeda, 20. mart 2019. godine

13.00 sati, u akciju se uključio i Radio Kakanj.

12.50 sati, Danas je održan sastanak s predstavnicima grupa volontera pred veliku ekološku akciju pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice i svi u proljetne radne akcije”.

********

11.05 sati, kroz donaciju vreća, rukavica i druge logističke podrške u akciju su se uključili i Tvornica cementa Kakanj, Delta Petrol Kakanj i Elektrovar Kakanj.

11.00 sati, u veliku ekološku akciju će se uključiti i javna preduzeća “Grijanje” i Vodokom”.

8.53 sati, učešće u akciji prijavila je i grupa građana naselja Povezice.

8.20 sati, učešće u akciji je prijavilo više od 1.100 volontera. Čekamo i vašu prijavu.

8.10 sati, “Neka zajedno sa nama u akciji budu i oni najmlađi, djeca i unuci. Učimo ih da je čist okoliš neprocjenjivo blago, pokažimo im čar ubiranja prvih proljetnih cvjetova, neka osluškuju žubor naših rijeka i potoka, neka uživaju u beskrajno lijepom plavom nebu i neka odrastaju u okolišno odgovorne, čestite i savjesne građane”, rekao je u svojoj poruci povodom dolaska proljeća načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

8.00 sati, danas u 12.00 sati u sali Općine Kakanj (treći sprat) će se održati sastanak sa svim predstavnicima prijavljenih volontera na kojem će se dogovoriti konkretne aktivnosti, termini i logistika za predstojeće volonterske akcije čišćenja.

Utorak, 19. mart 2019. godine:

13.00 sati, učešće u akciji najavio je i Ženski odbojkaški klub “Arabi”;

12.05 sati, u akciji će učestvovati i FK “Mladost” Doboj, Kakanj

12.00 sati, učešće u akciji prijavilo je Planinarsko društvo “Bobovac” Kakanj;

11.54 sati, Klub spasilaca GSS Kakanj najavio je učešće u akciji;

11.51 sati, učešće u akciji najavili su i OŠ “Hamdija Kreševljaković”, OŠ” Rešad Kadić”, OŠ “Omer Mušić”, OŠ “Ahmed Muradbegović”, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, OŠ “15. april”, Srednja mješovita škola Kakanj, Srednja tehnička škola “Kemal Kapetanović” Kakanj i Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj;

11.05 sati, VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! U srijedu 20. marta 2019. godine u 12.00 sati u sali Općine Kakanj (treći sprat) će se održati sastanak sa svim predstavnicima prijavljenih volontera na kojem će se dogovoriti konkretne aktivnosti, termini i logistika za predstojeće volonterske akcije čišćenja.

11.00 sati, učešće u akciji je prijavila i OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj;

10.45 sati, o kakanjskoj ekološkoj akciji riječi je bilo i u jutrošnjoj “Temi jutra” Kalman Radija;

10.00 sati, učešće u akciji prijavila je i Asocijacija mladih SDA Kakanj;

Ponedjeljak, 18. mart 2019. godine:

12.05 sati, VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! U srijedu 20. marta 2019. godine u 12.00 sati u sali Općine Kakanj (treći sprat) će se održati sastanak sa svim predstavnicima prijavljenih volontera na kojem će se dogovoriti konkretne aktivnosti, termini i logistika za predstojeće volonterske akcije čišćenja.

12.00 sati, učešće u akciji je prijavila i NVO “Procvat” Tršće;

11.20 sati, prijava za učešće je upućena i iz Doma zdravlja Kakanj;

11.00 sati, u akciji će učestvovati i Udruženje biciklista “Pozitiva”;

10.55 sati, vijest o organizaciji akcije prenijet će i Kalman Radio;

10.40 sati, učešće u akciji je privila i Škola odbojke Brežani s 40 volontera;

9.00 sati: Učešće u velikoj ekološkoj akciji pod nazivom  “Grablje, vreće i rukavice, i svi u proljetne radne akcije” koja će na području Kaknja biti realizirana od 21. do 31. marta 2019. godine već je prijavilo 14 grupa s ukupno 454 volontera.

Učešće u akciji su prijavili: Mjesna zajednica Termoelektrana, Javna ustanova Kulturno-sportski centar, Udruženje žena “Mozaik kultura i tradicija”, Grupa građana Doboj IV, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, Osnovna škola “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj (centralna i područne škole u Bilješevu, Modrinju, Rošćevini, Gori i Desetniku, NVO Zeleno polje, Crveni križ općine Kakanj i Udruženje Omladinski kulturni centar Kakanj.

Čekamo nove prijave mještana u mjesnim zajednicama, kućnih savjeta, prijave ekoloških i drugih udruženja, prijave sportskih klubova, prijave javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova…

Volonteri sami predlažu termin realizacije akcije i lokaciju na kojoj će realizirati akciju i o tome, radi konsultacija, obavještavaju Općinu.

Prijave učešća u akciji se mogu izvršiti na sljedeće kontakte: telefon 032/771 – 821, faks 032/771 809, e-mail: opcinaka@bih.net.ba i putem zvanične Facebook stranice Općine Kakanj, s naznakom: Prijava za organiziranje volonterskih akcija čišćenja na području općine Kakanj – 2019. godina.

Prijava treba da sadrži: očekivani broj volontera, datum čišćenja, lokaciju koja će se čistiti i kontakte predstavnika prijavljene grupe volontera.

Za sve volontere koji prijave učešće Općina Kakanj će obezbjediti rukavice, vreće za smeće, užinu i osvježenje.

Šumsko-privredno društvo ZDK, Poslovna jedinica “Šumarija” Kakanj, se uključilo u veliku ekološku akciju koju u periodu 21 – 31. mart 2019. godine organizira Općina Kakanj.

“Šumarija” Kakanj je obezbjedila 2.700 sadnica za pošumljavanje, a određeno je da lokacija pošumljavanja bude na Slapnoj Gori.

Stoga, pozivamo volontere da prijave svoje učešće u ovoj akciji pošumljavanja. Prijave i detaljnije informacije se mogu dobiti putem telefona s brojem 032/554 540.

Akcija će biti realizirana u nedjelju 24. marta.

Za učesnike akcije bit će obezbjeđen i prevoz, te užina i osvježenje.

“S prvim proljetnim suncem potrudimo se da uredimo naše avlije, bašte, njive, šume, igrališta,  šetališta, obale rijeka i potoka, prostore oko zgrada, dvorišta škola…

Neka zajedno sa nama u akciji budu i oni najmlađi, djeca i unuci. Učimo ih da je čist okoliš neprocjenjivo blago, pokažimo im čar ubiranja prvih proljetnih cvjetova, neka osluškuju žubor naših rijeka i potoka, neka uživaju u beskrajno lijepom plavom nebu i neka odrastaju u okolišno odgovorne, čestite i savjesne građane”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.