Tvornica cementa Kakanj donijela odluku o isplati dividende

Tvornica cementa Kakanj obavijestila je dioničare da je Skupština Društva, održana 16. maja 2019. godine, donijela Odluku o isplati dividendi.

Dividenda u iznosu od 1,77 KM po dionici bit će isplaćena dioničarima koji su na listi dioničara Registra vrijednosnih papira FBiH registrovani kao vlasnici dionica Tvornice cementa Kakanj na dan donošenja odluke o isplati dividendi od strane Skupštine Društva.

Isplata dividendi će se izvršiti u skladu sa zakonskim propisima na račune kod poslovnih banaka, najkasnije do 16. septembra 2019. godine.