Sud BiH: Fahrudin Radončić oslobođen po svim tačkama optužnice

Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom se Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a, oslobađa optužbi po svim tačkama optužnice.

Osim Radončića, oslobođeni su i Bakir Dautbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić.

Presudu je izrekla predsjedavajuća Sudskog vijeća Hasija Mašović. Riječ je o procesu koji je trajao više od dvije godine.

Nakon što je Sudsko vijeće u sastavu Mašović, Ranko Debevec i Mirsad Strika objavilo javno presudu kojom se svi optuženi oslobađaju optužbi Tužilaštva BiH, obrazložena je presuda.

Sutkinja Mašović u obrazloženju presude kazala je da iz dokaza optužbe ne proizlazi da su Radončić, Dautbašić, Šahman i Hadžijahić počinili bilo kakvo krivično djelo, te da, također, iz njihovih navoda nije mogla primijetiti niti približno slično eventualno krivično djelo.