Studenti kod premijera ZDK: Isplata stipendija u ponedjeljak

studentizdk

Jučer je premijer Munib Husejnagić sa resornim ministrima obrazovanja, boračkih pitanja i finansija, primio delegaciju novoosnovanog Udruženja studenata „Sloga Concordia“ koji predstavljaju dio studentske populacije zeničkog Univerziteta. Tvrdeći da  zvanična Unija studenata ZDK ne zastupa njihove interese, željeli su članovima kantonalne Vlade predočiti svoje zahtjeve i postaviti pitanja u vezi sa statusom studenata. Tačnije, studenti su željeli znati kada će biti isplaćene stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja i stipendije koje se dodjeljuju putem Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta.

Članovi Vlade pojasnili su ovoj studentskoj delegaciji da su još prije dvije sedmice već sačinjeni operacioni planovi dinamike isplate kako boračkih tako i stipendija koje se dodjeluju putem Ministarstva obrazovanja. Prema ovoj od strane Vlade ZDK već usvojenoj dinamici isplate, dvije rate boračkih stipendija već su isplaćene, treća ide sljedeće sedmice a četvrta tokom decembra mjeseca.  Kad su u pitanju stipendije koje se daju putem Ministarstva obrazovanja, isplata prva od dvije tranše ide u ponedjeljak, tako da će studenti imati sredstva na računima već narednog utorka. Premijer i resorni ministri također su pojasnili  studentima da se o njihovim interesima kontinuirano vodi računa i da se i ove godine povećao broj stipendija Ministarstva obrazovanja sa 1300 na 1700.

Članovi kantonalne Vlade najavili su i to da su u planu i neki novi potezi Vlade Kantona kad su u pitanju studenti, ali da će o tome biti više govora kada se usvoji budžet za 2014. Godinu. S obzirom na sve izneseno, jasno je da studentskog protesta nije ni moralo biti jer isplata stipendija je već od ranije isplanirana kako je to i izneseno tokom sastanka u sjedištu Kantona.