Šta će biti sa Blokom 8 TE Kakanj: Blok 5 se gasi sljedeće godine

Direktor Elektroprivrede BiH za kapitalne investicije dr. sc. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH kazao je kako bi izgradnja Bloka 7 TE Tuzla mogla bi početi u septembru ove godine, a završetak radova se očekuje za 56 mjeseci.

“Preostale aktivnosti su u ingerenciji Vlade FBiH. Dakle, potrebno je da Vlada FBiH da saglasnost na Ugovor o garanciji između Federalnog ministarstva finansija i Izvozno-uvozne banke Kine i Ugovor o izdavanju garancije između Federalnog ministarstva finansija i JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, informiše Parlament FBiH i zatraži saglasnost za navedene ugovore i Sporazum o kreditnoj liniji, iste uz prateću dokumentaciju dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH u svrhu pribavljanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH. Uloga Vlade FBiH je presudna za nastavak projekta”, kazao je Salkić za Klix.ba.

Kada se priča o Bloku 7 TE Tuzla, ne može da se ne napravi paralela sa Blokom 8 TE Kakanj.

Blokovi 1, 2, 3 i 4 su van funkcije, Blok 5 bi trebao biti ugašen sljedeće godine, Blok 6 za 9. godina, a Blok 7 za 12 godina.

“Elektroprivreda BiH raspisala je tender za inoviranje investiciono-tehničke dokumentacije te trenutno vrši evaluaciju ponuda za inoviranja. Blok će vjerovatno imati nešto veću instaliranu snagu od prethodno planirane, a njegova izgradnja tijesno je povezana i s realizacijom projekta izgradnje toplovoda Kakanj-Sarajevo. Predstoji nam priprema tenderske dokumentacije i zatvaranje konstrukcije finansiranja. Potrebne dozvole za izgradnju su ishodovane. Izgradnjom dva zamjenska kapaciteta Bloka 7 u Tuzli i Bloka 8 u Kaknju, Elektroprivreda BiH sačuvala bi poziciju regionalnog lidera i neto izvoznika na tržištu električne energije”, rekao je Salkić.

Ostaje pitanje, kakva je budućnost TE Kakanj, i koliko će se još razvući procedura izgradnje Bloka 8 koji je prije još desetak godina bio na listi prioriteta vlasti.

“Tuzlanski lobi” je u svakom slučaju pretekao “kakanjski”, kojemu su interesi pojedin(a)ca, čini se, bili važniji od interesa šire zajednice.