Služba civilne zaštite izvršila pripreme pred sezonu snježnih padavina

civilna zastita

Služba civilne zaštite Općine Kakanj izvršila je sve pripreme pred nadolazeći period snježnih padavina i spremna je intervenirati u situacijama ugroženosti ljudskih života i materijalnih dobara usljed snježnih nedaća.

Svi raspoloživi resursi su pripremljeni, a po potrebi Općinski štab civilne zaštite može, prema odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju F BiH, angažirati mehanizaciju i sve druge resurse privrednih subjekata kako bi se zaštitili ljudski životi, materijalna dobra i kako bi se osiguralo funkcioniranje vitalnih funkcija lokalne zajednice.

Služba civilne zaštite uskoro će putem video-sadržaja na službenoj web-stranici Općine Kakanj javnosti dati upute o postupanju u slučaju velikih snježnih padavina, a uskoro počinje i distribucija letaka sa uputama.

Obavještavamo građane općine Kakanj kojima je potrebna bilo koja vrsta pomoći da kontaktiraju Službu civilne zaštite na telefone sa brojevima 121 ili 032/ 554 – 600, ili da kontaktiraju predsjednike ili članove savjeta svojih mjesnih zajednica sa kojima Služba civilne zaštite koordinira aktivnosti.

Iz Službe civilne zaštite podsjećaju da su sva pravna i fizička lica dužna, u slučaju potrebe, preduzeti aktivnosti na uklanjanju snježnih nanosa sa objekata koji su u njihovom vlasništvu, kako bi spriječili opasnost po sigurnost ljudi i materijalnih dobara.

Uklanjanje snijega sa krovova trebaju vršiti lica osposobljena  za kretanje na krovnim konstrukcijama, a moraju biti  primijenjene odgovarajuće sigurnosne mjere za lica koja uklanjaju snijeg, odnosno lica koja se kreću oko objekta za vrijeme uklanjaja snijega.

Press Općina Kakanj/Kaportal.ba