Odgovor Slavena Katičića na dopis koji je upućen od strane Foruma građana Kaknja

KAKANJPoštovani,

Na pismene dopise koje sam dobio oko iznosa računa od strane korisnika usluga i stanara sam odgovorio na naznačene adrese.
Neću ponavljati ono što sam već javno kazao i ono što sam zadnjih pet godina govorio u Općinskom vijeću na tu temu.
Pojasnit ću da po poslovniku Općinskog vijeća Vanredna sjednica se zakazuje onda  kada je proglašena elementarna nepogoda i kada se dovedena u pitanje životi i spašavanje ljudi i imovine, što ovdje nije slučaj. A vaše traženje da se zakaže javna rasprava, ona se može organizirati tek nakon što Općinsko vijeće donese zaključak o provodjenju javne rasprave sa jasno utvrđenim rokovima, mjestom i provoditeljima.
Do kraja mjeseca je u planu redovna sjednica Općinskog vijeća i ako se Stručnoj službi vijeća od strane ovlaštenog predlagača, odnosno Skupštine JP Grijanje d.o.o. dostave  materijali na tu temu, kolegij će odlučiti o uvrštavanju na dnevni red i odrediti termin za zakazivanje sjednice.
Ja sam iz poštivanja prema građanima, upoznao javnost i odgovorio onima koji su mi pisma poslali, jer sam smatrao da je to moja obaveza kao osobe koja obavlja javnu funkciju i  koja je dobila povjerenje dijela građana da zastupam njihove interese u Općinskom vijeću Kakanj.
Poznato vam je da problem grijanja nije nastao u proteklom mjesecu i on traje godinama. Žao mi je što su mnogi drugi šutili u vrijeme kada je klub vijećnika HDZ BIH i ja osobno nudio i predlagao vijećničke inicijative i tražio tematske sjednice na temu grijanja. I moje stajalište na tu temu je opće poznato i nema negativnih reakcija na to stajalište, iako me se od strane pojedinaca pokušava diskreditirati na primitivne načine jer im očito to stajalište ne odgovara.
Način i količinu isporuke u ovom slučaju, vi  korisnici grijanja ste sporazumno zaključili ugovore o isporuci i uvjetima toplotne energije sa JP GRijanje d.o.o. koje ima Skupštinu, Nadzorni odbor i direktora poduzeća i to vam je prava adresa za rješavanje problema i gdje možete crpiti sve zakonom propisane mogućnosti.
A ovlast Općinskog vijeća Kakanj je da određuje cijene grijanja, i vidjeli ste da je sa sjednice vijeća skinut s dnevnog reda materijal koji ponudilo JP Grijanje d. o.o. i tu su svi klubovi stranaka i vijećnici bili suglasni, tako da nije postojala klima da se uopće raspravlja o poskupljenju grijanja i da se prihvaćaju ponuđene cijene.
Za informacije koje tražite pozivam vas da sukladno Zakonu o slobodi i pristupu informacijama zatražite od JP Elektroprivrede BiH d.o.o. i JP Grijanje d.o.o. Kakanj jer su to mjerodavne i nadležne adrese.
Vas kao korisnike ovih usluga pozivam da realno razdvojite šta je čija odgovornost, pravo i obaveza  te da u tom smislu i tom pravcu i reagirate i tražite ostvarenje svojih prava.

S poštovanjem,

Slaven Katičić