Senad Bajrić: Planinarsko-turistička mapa Kaknja vodi nas do najprivlačnijih lokacija na našoj općini

Promocija Planinarsko-turističke mape Kaknja koju je izdalo Planinarsko društvo “Bobovac” Kakanj će biti upriličena u srijedu, 17. decembra 2014. godine, u Omladinskom centru Kakanj, sa početkom u 17:00 sati.

Tim povodom razgovarali smo sa Senadom Bajrićem, aktivistom Planinarskog društva i autorom mape.

Kakanj, kao općina sa velikim turističkim potencijalom trebala je jedan ovakav projekat.

Ideja za izradu planinarske mape Kaknja stara je nekoliko godina. Nastala je sama po sebi, kao pokušaj odgovora na pitanje mnogih planinara i zaljubljenika u prirodu koji žive u drugim gradovima, a i samih građana Kaknja o tome kako doći do Bobovca ili kuda se ide na Tajan. Samo stvaranje mape i ucrtavanje staza te obrada terena trajalo je otprilike nekih 7-8 mjeseci, međutim u suštini mapa je rezultat desetogodišnjeg iskustva u planinarenju.“, kaže Bajrić.

Bajrić je sam radio obradu terena te kompjutersku obradu i obradu fotografija a, kako kaže,  nesebičnu pomoć u konačnom odabiru staza pružio mu je prof. Džomba Edin, jedan od najaktivnijih planinara u Bosni i Hercegovini.

Mapa obuhvata šire područje Kaknja odnosno zahvata i područja susjednih opština: Zenice, Zavidovića, Vareša i Busovače. Tu možemo pronaći najatraktivnije planinarske staze i transverzale na području naše opštine. Namijenjena je kako rekreativcima, izletnicima i početnicima tako i strastvenim planinarima i izviđačima. Može poslužiti i svim drugim zaljubljenicima u prirodu. Urađena je u jako preglednoj razmjeri 1:25000 te je stoga pogodna za orijentaciju i snalaženje u prirodi.

Mapa sadrži i staze za jednočasovnu šetnju kao i staze za višednevna marširanja. Jedan od ciljeva ovog projekta je promjena uvriježene percepcije o Kaknju kao zagađenom rudarskom i industrijskom gradu. Kakanj uistinu jeste rudarski grad sa čestim epizodama ozbiljne zagađenosti zraka tokom jesenskih i zimskih mjeseci. Ali sa druge strane Kakanj ima predjele neopisive ljepote, velike šumske i livadske komplekse sa bogatom florom i faunom. Mapa vodi građane Kaknja ali i goste iz drugih krajeva do najprivlačnijih lokacija na našoj opštini gdje mogu uživati u (još uvijek) nedirnutoj prirodi. Dio ovih krajolika je prikazan na fotografijama uz mapu. Ovom mapom želimo napraviti još jedan korak ka definitivnom stavljanju Kaknja na turističku mapu Bosne i Hercegovine!“, rekao nam je Bajrić.

Na promociji mape će biti upriličena i prodaja primjeraka po cijeni od 15 KM, a cjelokupan prihod od prodaje će biti utrošen na markiranje planinarskih staza, te izradu planinarsko-turističkih tabli i panoa na području općine Kakanj.

Kaportal.ba