SBIH ZDK: Oba politička bloka uporno pokušavaju svrstati SBIH u jedan od njih, odluka ovisi od njihovih programa

Kako izgubiti izbore a dobiti vlast, odnosno kako na valu nezadovoljstva građana praćenog niskom izlaznošću sačuvati vlast, glavno je obilježje postizborne utrke političkih subjekata u borbi za vlast.

Sudeći po načinu na koji se vode razgovori o oblicima i sadržajima političke saradnje, sudeći po načinu na koji se politički subjekti dodvoravaju jedni drugima, lako je zaključiti da se stvari udaljavaju od suštine i da modeli političkog života ostaju isti bez vidljivijih nagovještaja da će se stanje promjeniti.

Kako se bliži istek rokova za formiranje vlasti sve je vidljivija politička nervoza koja je logična posljedica opterećenošću učešćem u vlasti ali i nespremnošću  da se sagleda i sagledava šira slika stanja u društvu.

U toj nervozi se, od strane oba politička bloka formirana na kantonalnom nivou, u sastav parlamentarne većine uporno pokušava svrstati i Stranka za Bosnu i Hercegovinu uprkos njenoj skromnoj parlamentarnoj kapacitiranosti. Nije to bez razloga, jer je ova stranka, bez obzira na cijenu, bila i ostala dosljedna državotvornim ciljevima koji su korespodentni sa interesima svih građana.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije opterećena borbom za pozicioniranje u vlasti i ostat će svrstana uz ideju i programske ciljeve i uz interese građana koji joj uskračuju veću podršku.

U eventualnoj političkoj saradnji zauzet će poziciju i podržati politički blok čiji će programski ciljevi biti komplementarni sa ciljevima stranke i društvenim prioritetima.