Raspisan javni poziv za određivanje naziva novih ulica Općine Kakanj

1915

J A V N I   P O Z I V

za određivanje naziva novih ulica Općine Kakanj

 

Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica Općine Kakanj ovim putem poziva sve zainteresovane građane, Savjete mjesnih zajednica, udruženja građana i ostale zainteresovane da dostave prijedloge za određivanje naziva novih ulica na području Općine Kakanj i to:

 

 1. U naseljenom mjesta Obre ulica koja se pruža uz rijeku Trstionicu, a koja počinje odvajanjem desno sa glavne saobraćajnice na raskršću kod stare škole u Obrima i ponovo se spaja sa glavnom saobraćajnicom kod poslovnog objekta “SIM Komerc”.
 2. U naseljenim mjestima Podbjelavići i Marijina Voda ulica koja se odvaja desno sa glavne saobraćajnice Kakanj – Kraljeva Sutjeska, kod nekadašnje trgovinske radnje “Berbić” (ne uključujući ovaj objekat). Izdvojena ulica pruža se sve do novoizgrađene džamije na parceli k.č. 1291, k.o. Haljinići te joj pripada i krak koji se nalazi u naseljenom mjestu Marijina Voda, a koji se pruža desnom obalom rijeke Trstionice od mosta na rijeci do stambenog objekta Berbić Davuda.
 3. U naseljenim mjestima Podbjelavići i Marijina Voda ulica koja se pruža kroz naseljeno mjesto Marijina Voda i to paralelno sa rudničkom prugom od stambenog objekta na parceli k.č. 212/1, k.o. Haljinići do stambenog objekta Fazlić Saliha na parceli k.č. 1194, k.o. Haljinići.
 4. U naseljenom mjestu Doboj, krak Ulice 29. novembar, odnosno ulica  koja se proteže čitavom dužinom parcele k.č. 802, k.o. Doboj, sa lijeve strane autoputa.
 5. U naseljenom mjestu Haljinići, ulica koja se odvaja desno sa regionalnog puta Kakanj-Kraljeva Sutjeska, nasuprot ugostiteljskog objekta “Pink” i pruža se kroz naseljeno mjesto Haljinići do stambenog objekta na parceli k.č. 744, k.o. Haljinići, Kovač Ante.
 6. U naseljenom mjestu Marijina Voda izdvojen je krak koji počinje odvajanjem desno sa regionalnog puta Kakanj-Kraljeva Sutjeska, pored stambenog objekta Jurić Stjepana na parceli k.č. 1200, k.o. Haljinići (uključujući  ovaj objekat), nastavlja desnom obalom rijeke Trstionice sve do ponovnog uključenja na regionalni put Kakanj – Kraljeva Sutjeska pored Rudničke direkcije Haljinići (ne uključujući ovaj objekat).
 7. U naseljenom mjestu Plandište, zaseban krak Ulice Šehida, izdvojena je saobraćajnica koja od Srednjoškolskog cesta nastavlja prema Milama – novoizgrađenom naselju.
 8. U naseljenom mjestu Plandište izdvojena je ulica koja započinje odvajanjem sa ulice ZPO od stambenog objekta Gluhić Zahida (ne uključujući ovaj objekat) na parceli k.č. 1781/1, k.o. Kakanj, a završava kod parcele k.č. 1871, k.o. Kakanj i ima dužinu od 562 m ne uključujući krake koji se s desne i lijeve strane spajaju na ovu saobraćajnicu.
 9. Druga ulica koja se izdvojila kao zaseban krak u naseljenom mjestu Plandište predstavlja saobraćajnicu koja započinje odvajanjem sa Ulice Šehida kod Srednjoškolskog centra, nastavlja prema Novom naselju Bare do objekata Gradske deponije JP Vodokoma. Opisana saobraćajnica ima dužinu od 1.341 m.
 10. U okviru Ulice Mehmeda Skopljaka u naseljenom mjestu Kakanj zaseban je krak koji se odvaja od stambenog objekta Omerović Salke na parceli k.č. 332, k.o. Kakanj (uključujući i ovaj objekat) i pruža se pored Šehidskog mosta, desnom obalom Zgošće.
 11. Prvi krak Ulice Bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji počinje naspram objekta Nove Trgovine i pruža se parcelom k.č. 344, k.o. Doboj i do kraja nastavlja parcelom k.č. 326, k.o. Doboj. Dužina ovog kraka iznosi 309 m.
 12. Drugi krak Ulice Bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji počinje parcelom k.č. 330, k.o. Doboj, i nastavlja parcelom k.č. 306, k.o. Doboj. Dužina opisanog kraka iznosi 252 m.
 13. Treći krak Ulice Bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji ima dužinu od 881 m, a započinje parcelom k.č. 1793/1, k.o. Doboj te nastavlja paralelno sa željezničkom prugom do stambenog objekta Čolak Vahidina na parceli k.č. 134/2, k.o. Doboj.
 14. U naseljenom mjestu Pope kao zaseban krak je dio industrijske ceste koji se pruža od objekta bivšeg Maršala (uključujući ovaj objekat) do rasksnice u blizini džamije u Popima.
 15. U naseljenom mjestu Varda ulica koja se odvaja desno sa ulice Branilaca, od objekta na parceli k.č. 1679/4, k.o. Kakanj (uključujući i ovaj objekat). Ova ulica pruža se paralelno desnom obalom rijeke Bosne, nastavlja se ispod tzv Cementarskog mosta i nakon mosta skreće desno do raskrsnice kod objekta bivšeg Maršala na parceli k.č.1629, k.o. Kakanj (ne uključuje ovaj objekat).
 16. U naseljenom mjestu Varda ulica (krak ulice V divizije NOP-a) koja počinje od Šehidske česme i nastavlja pored starog gradskog groblja parcelom k.č. 2180 k.o. do stambenog objekta Husagić Ramiza, na parceli k.č. 827/2, k.o. Varda, gdje skreće desno do zadnjih objekata.

Kriteriji za davanje naziva novih ulica Općine Kakanj određuju se po:

 

 • Geografskim pojmovima vezanim za Općinu Kakanj,
 • Datumima vezanim za značajne događaje iz historije Bosne i Hercegovine,
 • Imenima osoba koje su dale značajan doprinos u historiji Bosne i Hercegovine,
 • Imenima formacija, šehida i poginulih boraca iz oslobodilačkih ratova,
 • Imenima osoba koje su dale svoj doprinos u kulturnom, privrednom, društvenom, sportskom i naučnom razvoju Bosne i Hercegovine.

 

Prispjele prijedloge Komisija će razmotriti u skladu sa usvojenim kriterijumima, a konačan prijedlog za nazive novih ulica će biti upućen Općinskom vijeću Općine Kakanj.

 

Prijedloge uputiti Komisiji za utvrđivanje naziva novih ulica Općine Kakanj lično na protokol općine Kakanj ili na adresu: Općina Kakanj, Branilaca bb, Kakanj sa naznakom “Komisiji za utvrđivanje naziva novih ulica Općine Kakanj”.

 

Rok za dostavu prijedloga je do 22.07.2018.godine.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 032/553-972, a kontakt osoba je Sedin Karahodžić, sekretar Komisije.